Passend onderwijs ook in Vlaanderen

Passend onderwijs is niet alleen in Nederland een actueel thema, ook in Vlaanderen staat het midden in de belangstelling. Het Vlaamse parlement heeft vorige week het zogenoemde M-Decreet goedgekeurd.

Het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zorgt ervoor dat leerlingen met een beperking meer in het reguliere Vlaamse onderwijs terechtkunnen. Vlaanderen wil hiermee uitvoering geven aan het verdrag van de Verenigde Naties dat mensen met een handicap gelijke rechten geeft.

Het Vlaams Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding benadrukt het belang van de zogeheten inclusieve samenleving, waarin iedereen gebruik kan maken van dezelfde voorzieningen.

Het onderwijs heeft hierin een prominente plaats: ‘Leerlingen met en zonder handicap die samen naar school gaan, vinden het vanzelfsprekend dat ze ook andere dingen samen gaan doen. Als leerling en later als volwassene’, zo meldt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Gratis nascholing
Inclusie wordt ook in Vlaanderen de regel, buitengewoon onderwijs (ons speciaal (basis)onderwijs) de uitzondering. De Vlaamse overheid verzorgt gratis nascholing voor leraren om zich voor te bereiden op de komst van meer leerlingen met een beperking.

De invoering verloopt geleidelijk: doordat er niet meer wordt verwezen naar het buitengewoon onderwijs, zal dat steeds kleiner worden. Kinderen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school onderwijs te volgen. Dit betreft nadrukkelijk ook het curriculum. Overigens bezuinigt de Vlaamse overheid niet op het buitengewoon onderwijs.

Kritiek van oppositie en vakbonden
Het decreet krijgt in Vlaanderen forse kritiek, zo meldt de krant De Morgen, van onder andere de oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang en Groen. Die laatste partij bijvoorbeeld vindt dat de scholen onvoldoende worden ondersteund en gefinancierd om de doelstellingen van het decreet waar te maken.

Ook de Vlaamse onderwijsvakbonden zijn buitengewoon kritisch. Zij willen dat uitvoering van het decreet wordt uitgesteld. De bonden vrezen vooral dat het personeel onvoldoende zal worden ondersteund en dat er te weinig geld is.