Passend onderwijs op 11 september in Eerste Kamer

De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel Passend onderwijs op dinsdag 11 september. Lees verder

De behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Eerste Kamer stond gepland voor dinsdag 3 juli. De agenda van de Senaat zat echter zo vol, dat is besloten om het over het zomer heen te tillen. 

VOS/ABB verwacht niet dat het uitstel van de behandeling tot 11 september grote gevolgen zal hebben voor het onderwijs. De schoolbesturen hebben tot 1 november 2013 de tijd om het samenwerkingsverband bestuurlijk vorm te geven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl