Passend onderwijs: SGP ontkent handjeklap met coalitie

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf ontkent dat hij met de coalitiepartijen en de gedoogpartner PVV achterkamertjespolitiek heeft bedreven over het uitstel van de bezuiniging op passend onderwijs. Dat zei hij dinsdagavond tijdens het debat over de zogenoemde temporisering. Lees verder

Het heeft er alle schijn van dat het uitstel van de bezuiniging op passend onderwijs het resultaat is van politiek handjeklap van de coalitiepartijen en de PVV met de SGP. Dat sterke vermoeden heeft te maken met de machtsfactor die de SGP straks in de nieuw samengestelde Eerste Kamer is. Om in de toekomst politiek heikele situaties te overleven, kan het kabinet afhankelijk worden van de steun van de partij van Elbert Dijkgraaf.

De logische gedachte is dat minister Marja van Bijsterveldt van OCW daarom bekendmaakte toch te willen temporiseren, ondanks het feit dat zij in de maanden daarvoor stelselmatig vasthield aan het hoge tempo van haar geplande bezuiniging. Het besluit van de minister viel nota bene één dag na de afwijzing van een nieuwe reeks moties van de oppositie. Met die moties werd, mede op initiatief van de SGP, sterk aangedrongen op temporisering.

Maar SGP’er Dijkgraaf ontkende dinsdagavond in de Tweede Kamer ten stelligste dat over het uitstel van de bezuiniging achterkamertjesoverleg is geweest tussen zijn fractie, de coalitiepartijen en de PVV. ‘Dat was ook niet nodig’, zei Dijkgraaf, ‘want wij zijn als partij altijd duidelijk geweest in onze standpunten en zijn blij dat de minister daar gehoor aan heeft gegeven.’

Het is en blijft echter zeer de vraag of Dijkgraaf hier de volledige waarheid spreekt. Het kabinet heeft in aanloop naar de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer de SGP namelijk ook op andere punten gepaaid. Zo heeft CDA-minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken een arrest van de Hoge Raad opzijgeschoven om ook binnen de SGP het passief vrouwenkiesrecht te garanderen.

Daarnaast gingen de coalitiepartijen en de PVV mee in het negatieve standpunt van de SGP over de zondagsopenstelling van winkels, terwijl dat standpunt regelrecht indruist tegen de wens van vooral de VVD. Ook gaven de regeringsfracties en de PVV plotseling steun aan het mede door de SGP gewenste uitstel van de bezuiniging op zogenoemde langstudeerders.