Passend onderwijs: speerpunt van VOS/ABB!

VOS/ABB Consulting heeft op het gebied van passend onderwijs een uitgebreid workshop- en cursusaanbod. Onze consultants Sicco Baas en Anna Schipper willen u graag laten zien wat er met passend onderwijs mogelijk is! Lees verder

Ons workshop- en cursusaanbod op het gebied van passend onderwijs richt zich op (bovenschoolse) directeuren, bestuurders en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het aanbod is ook interessant voor gemeenten en zorgaanbieders.

Meer informatie over het aanbod:

Inleiding en actualiteiten passend onderwijs

Past passend onderwijs al bij uw school?

Het vormen van een dekkend netwerk

Hoe verwerft u draagvlak bij de participerende besturen?

Informatie: Sicco Baas, 06-51914694, shbaas@vosabb.nl of Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl