Passend onderwijs: stand van zaken

Senior beleidsmedewerker Henk Keesenberg van VOS/ABB heeft een achtergrondartikel geschreven waarin hij ingaat op de stand van zaken rond passend onderwijs. Aanleiding voor het artikel is het feit dat in juni de eerste honderd inwerkdagen van het nieuwe kabinet voorbij zullen zijn. Lees verder

De bewindspersonen van OCW gebruiken de inwerkperiode net als hun collega’s om zich op de hoogte te stellen van hun verschillende beleidsterreinen. Een van die terreinen betreft de ontwikkelingen rond passend onderwijs. Begin juni zal daarover door het ministerie van OCW een beleidsbrief aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Op 5 juli volgt hierover een Algemeen Overleg met de Kamer.

In de brief zal OCW ingaan op het ‘ontwikkelkader’ waarover oud-minister Maria van der Hoeven van OCW schreef in haar brief over passend onderwijs, die zij in januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het ‘ontwikkelkader’ zal in samenhang met een proeve van wetgeving naar buiten worden gebracht.

Het achtergrondartikel van Henk Keesenberg schept helderheid over de stand van zaken rond passend onderwijs. Het artikel staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl

Bijlagen