Passend Onderwijs: time-out en dan anders doorgaan

Even een time-out en dan anders doorgaan met Passend Onderwijs. Dat vindt de Tweede Kamercommissie OCW, zo bleek gisteren in het Algemeen Overleg over Passend Onderwijs. Er is geen sprake van de stekker eruit trekken. Lees verder

‘Verantwoorde invoering van Passend Onderwijs vraagt meer tijd dan verwacht’, was een van de conclusies van de evaluatiecommissie Passend Onderwijs (ecpo), waarover de Kamercommissie gisteren met staatssecretaris Dijksma overlegde. De aanbeveling om tijdpad en fasering bij te stellen werd overgenomen.

Er moet ook meer nadruk komen op de effecten van Passend Onderwijs op kinderen. Daarom worden de doelstellingen anders geformuleerd. De staatssecretaris benadrukte dat opbrengstgerichtheid en een startkwalificatie of toeleiding naar de arbeidsmarkt de belangrijkste doelstelling is. Hierover moet verantwoording worden afgelegd, wat dan meteen ook een verantwoording is van de besteding van de zorgmiddelen.

Een van de belangrijkste kritiekpunten op het huidige verloop van de invoering is de constatering dat ouders en leraren te weinig betrokken zijn bij de ontwikkelingen. In september moet er een plan van aanpak liggen om dit te verbeteren.

De commissie adviseert om wetgeving op dit moment uitsluitend te realiseren voor de kwalitatieve aspecten van het (V)SO en (nog) niet voor de inrichting van de regionale netwerken. Om toch tegemoet te komen aan de behoefte van het veld aan meer duidelijkheid komt er in 2010 een proeve van wet.