Passend onderwijs: vertel úw verhaal aan School!

De redactie van magazine School! is voor het zomernummer op zoek naar mensen uit het onderwijs en ouders die kunnen vertellen wat voor hen in de praktijk de gevolgen zijn van passend onderwijs. Lees verder

Magazine School! is het magazine van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het wordt uitgegeven door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). De leden van beide organisaties -schoolbesturen, scholen, leraren, ouders enz.- krijgen het blad zeven keer per jaar gratis toegestuurd.

Omdat passend onderwijs aansluit bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin onder meer staat dat er goed onderwijs moet zijn voor álle kinderen, is de redactie van School! benieuwd naar ervaringen uit de praktijk. Wat vindt u ervan dat er in principe op reguliere basisscholen plaats moet zijn voor zorgleerlingen? Is dat goed of juist niet? Wat merkt u er als bestuurder, schoolleider, leraar en/of ouder in de dagelijkse praktijk van?

School! is op zoek naar reacties uit het primair en voortgezet onderwijs (regulier en speciaal) en ook naar de mening van van ouders én leerlingen zelf. U kunt uw reacties mailen naar Michiel Jongewaard van de VOO: m.jongewaard@voo.nl onder vermelding van 'Reactie passend onderwijs'. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de school/scholen waarbij u betrokken bent, uw functie (of bijvoorbeeld dat u ouder bent) en uw telefoonnummer.