Pechtold praat met openbaar onderwijs Epe

Alexander Pechtold heeft dinsdag een bezoek aan Epe gebracht, waarbij hij onder anderen met vertegenwoordigers van het openbaar primair en voortgezet onderwijs heeft gesproken. Het bezoek van de D66-leider maakte onderdeel uit van zijn campagne in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, maar stond door de val van het kabinet ook in het teken van de landelijke politiek en de aanstaande Kamerverkiezingen. Lees verder

Namens het openbaar primair onderwijs was directeur Mieke Schilder van openbare basisschool De Rotonde aanwezig. Deze school is via de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Epe bij VOS/ABB aangesloten. Ook was directeur Marja van Rheenen van de eveneens bij VOS/ABB aangesloten openbare RSG Noord Oost Veluwe bij het bezoek van Pechtold.

Onderwerp van gesprek was onder meer de kleinekernenproblematiek. Epe en omgeving krijgen net als andere plattelandsregio’s te maken met bevolkingskrimp en dalende leerlingenaantallen. Van Rheenen meldt verder dat er met Pechtold ook is gesproken over het belang van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. RSG Noord Oost Veluwe heeft een vmbo met vier afdelingen, waaronder vmbo-groen. De school heeft nauwe contacten met plaatselijke ondernemers.

D66 vindt dat het onderwijs een van de belangrijkste pijlers is van de Nederlandse samenleving en dat er in principe niet op mag worden bezuinigd.