Personeelstekorten maar ook -overschotten verwacht

In de komende jaren worden er in het primair onderwijs tekorten aan leerkrachten en schoolleiders verwacht, vooral in de steden. Maar in krimpgebieden op het platteland zullen veel kleine basisscholen hun deuren moeten sluiten, waardoor er daar personeelsoverschotten ontstaan. Lees verder

Dit blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 2011 die het centrum voor arbeidsverhoudingen CAOP in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft uitgevoerd.

In de arbeidsmarktanalyse komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een overzicht van de beleidsontwikkelingen in de sector, met de nodige aandacht voor aspecten van professionalisering. 
  • Kwantitatieve tekorten, de huidige vacaturegraad, werkgelegenheid en de uitstroom van onderwijspersoneel.
  • Verwachtingen voor de toekomst: nieuwe arbeidsramingen, regionale leerlingenramingen en ontwikkelingen bij de lerarenopleidingen.
  • Kwaliteit van arbeid (tevredenheid, werkdruk, ziekteverzuim, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid).

Op basis van gesignaleerde knelpunten zijn aanbevelingen opgesteld.

Klik hier voor de Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 2011.