Personele bekostiging lumpsum

Onder de personele bekostiging wordt het formatiebudget verstaan, dat tot 1 augustus 2006 in fre’s wordt toegekend. Lees verder

In drie brochures wordt helder uiteengezet hoe de omzetting van fre’s naar geld plaatsvindt.

  •   Lumpsumberekening in het basisonderwijs
  •   Lumpsumbekostiging SBO en samenwerkingsverband WSNS
  •   Lumpsumbekostiging scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

De brochures zijn te downloaden vanuit de rechterkolom naast dit artikel.

Bijlagen