Personele bekostiging met 0,42% omhoog

De personele bekostiging gaat dit jaar met 0,42% omhoog om gestegen werkgeverslasten te compenseren. Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Lees verder

Het genoemde percentage zal nog wat hoger worden vanwege extra compensatie voor de gestegen premies voor de zorgverzekeringswet (ZVW). Binnen de 0,42% zit wel al een ophoging met 0,22% vanwege de hogere ZVW-premies.

De compensatie voor gestegen pensioenpremies bedraagt 0,37%. Dit is een stuk minder dan de stijging van de pensioenpremies over 2012, die leidt tot een stijging van de loonkosten van 1,0%. In de compensatie zit ook een min van ruim 0,2% vanwege onder meer doorbetaling bij ziekte en het eigen risico voor de WAO.

De precieze opbouw ziet er zo uit:

         

WAO

ZVW

-0,05%

0,22%

Pensioenen 0,37%

Doorbetaling bij ziekte,
eigen risico WAO e.d.

-0,24%
Kinderopvang 0,12%
Totaal 0,42%

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl