Personele kosten 2009 (c)

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen, toelagen, premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die gelden vanaf 1 januari 2009. Dat betreft de maatregelen uit het … Lees verder

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen, toelagen, premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die gelden vanaf 1 januari 2009. Dat betreft de maatregelen uit het Convenant en nu ook de premieaanpassingen. Een eerdere opgave is gecorrigeerd in maart 2009 en verwerkt in deze versie.

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.

Het instrument is als ‘Personele kosten 2009 vs c.xls’ te downloaden onder Artikel Info.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen