Personele kosten 2009 (d)

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen, toelagen, premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die gelden vanaf augustus 2009. Dat betreft de premieaanpassingen per 1 juli … Lees verder

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen, toelagen, premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die gelden vanaf augustus 2009. Dat betreft de premieaanpassingen per 1 juli (ABP) en die van het Vervangingsfonds.

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij functiedifferentiatie kan ook het effect van de functiemix voor een individuele leerkracht worden geraamd.

Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.

Het instrument is als ‘Personele kosten 2009 vs d.xls’ te downloaden vanuit de rechterkolom hiernaast.
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen