Personele kosten onder LS (3b)

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen en premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die thans voor het schooljaar 2007-2008 gelden. Lees verder

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.
Het instrument is als ‘Personele kosten onder LS vs 3b.xls’ te downloaden onder Artikel Info.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen