Personele kosten PO 2010 (vs 2sept2010)

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen, toelagen, premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die gelden vanaf januari 2010. Dat betreft de premieaanpassingen van het ABP, die van de sociale premies en die van het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Lees verder

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij functiedifferentiatie kan ook het effect van de functiemix voor een individuele leerkracht worden geraamd.

Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.

Het instrument is als ‘Personele kosten 2010 vs 2sept2010.xls’ te downloaden vanuit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen