Personele kosten VO 2009(b)

Het instrument waarmee de personele kosten van een werknemer kan worden berekend, is weer beschikbaar op basis van de situatie zoals die per 1 januari 2009 van toepassing is. De salarisschalen worden per 1 oktober 2009 verhoogd met de salarismaatregel van 3%, zodat dan de tabellen aangepast moeten worden. Tegen die tijd zullen we een bijgestelde versie uitbrengen. Een eerdere opgave is gecorrigeerd in maart 2009 en verwerkt in deze versie. Lees verder

Met het instrument kunt u voor een werknemer globaal de loonkosten berekenen met de werkgeverslasten. We pretenderen niet dat dit instrument nauwkeurig de salarislasten berekent, daarvoor blijft de salarisadministratie nodig. Maar het geeft wel een raming van de kosten waarmee gewerkt kan worden, onder andere met het oog op de raming van de meerjarenbegroting.

Daarbij worden in aparte werkbladen nog relevante doorrekeningen gemaakt. Zo worden de effecten van betaald ouderschap berekend, waarbij het ook mogelijk is een raming te maken van de kosten op bestuursniveau (bij een bestuur van enige omvang). De kosten van toekenning van extra periodieken wordt eveneens in kaart gebracht op korte en langere termijn.

Ook de kosten van functiedifferentiatie op korte en langere termijn kunnen berekend worden. Dat is met het oog op de raming van de kosten van de gefaseerde invoering van de functiemix nuttig en noodzakelijk.

Kortom, dit is een handig instrument voor de bedrijfsvoering van uw school. Het instrument kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl