Personele kosten VO 2012

Het instrument waarmee u de personele kosten van een werknemer kunt berekenen, is nu weer beschikbaar op basis van de situatie zoals die per 1 augustus 2011 van toepassing is. De bijgestelde premies van het ABP per 1 april 2011 zijn opgenomen, evenals de wijzigingen die het gevolg zijn van de CAO VO. Lees verder

Met het instrument kunt u voor een werknemer globaal de loonkosten berekenen met de werkgeverslasten. We pretenderen niet dat dit instrument nauwkeurig de salarislasten berekent, daarvoor blijft de salarisadministratie nodig. Maar het geeft wel een raming van de kosten, waarmee gewerkt kan worden, onder andere met het oog op de raming van de meerjarenbegroting.

Daarbij worden in aparte werkbladen relevante doorrekeningen gemaakt. Zo worden de effecten van betaald ouderschapsverlof berekend, waarbij het ook mogelijk is een raming te maken van de kosten op bestuursniveau (bij een bestuur van enige omvang). De kosten van toekenning van extra periodieken wordt eveneens in kaart gebracht, op korte en op langere termijn.
Ook de kosten van functiedifferentiatie op korte en langere termijn kunnen berekend worden, inclusief de toe(s)lagen die eventueel van toepassing zijn. Dit is noodzakelijk met het oog op de raming van de kosten van de gefaseerde invoering van de functiemix. In deze werkbladen is voor de werkgeverslasten 47% opgenomen. Wij adviseren u zelf na te gaan welk percentage werkgeverslasten in uw situatie geldt.  

U kunt het instrument downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, geke.lexmond@leeuwendaalvosabb.nl 
Arno Osinga, 06-30049660, arno.osinga@leeuwendaalvosabb.nl.

Bijlagen