Personele kosten VO 2012 versie 7mei2012

Het instrument waarmee de personele kosten van een werknemer kan worden berekend is nu weer beschikbaar op basis van de situatie zoals die nu per 7mei 2012 van toepassing is. De bijgestelde premies van het ABP per 7 mei 2012 zijn opgenomen. Lees verder

Met het instrument kunt u voor een werknemer globaal de loonkosten berekenen met de werkgeverslasten. We pretenderen niet dat dit instrument nauwkeurig de salarislasten berekend, daarvoor blijft de salarisadministratie nodig. Maar het geeft wel een raming van de kosten waarmee gewerkt kan worden, onder andere met het oog op de raming van de meerjarenbegroting.
Daarbij worden in aparte werkbladen nog relevante doorrekeningen gemaakt. Zo worden de effecten van betaald ouderschap berekend, waarbij het ook mogelijk is een raming te maken van de kosten op bestuursniveau (bij een bestuur van enige omvang). De kosten van toekenning van extra periodieken wordt eveneens in kaart gebracht op korte en langere termijn.

Ook de kosten van functiedifferentiatie op korte en langere termijn kunnen berekend worden, inclusief de toe(s)lagen die eventueel van toepassing zijn en dat is met het oog op de raming van de kosten van de gefaseerde invoering van de functiemix een nuttige en noodzakelijke zaak.

Kortom, een handig instrument voor de bedrijfsvoering van uw school dat hiernaast in de linkerkolom is opgenomen: Personele kosten VO 2012 vs 7mei12.xls
(Downloaden uit de rechterkolom, rechtermuisknop: ‘Doel opslaan als’)

Nadere informatie:
Bé Keizer, 06-22939674 of e-mail: be.keizer@wxs.nl

Bijlagen