‘Pesten wordt niet voorkomen door een wet’

De overheid moet niet van bovenaf opleggen wat scholen moeten doen tegen pesten. Dat laten de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De sectorraden vinden dat scholen zelf een keuze moeten kunnen maken voor een geschikte pestaanpak. ‘De overheid moet gaan over het ‘wat’ en aan de sector het ‘hoe’ overlaten’, zo staat in de brief.

Ze noemen het verder ‘ongewenst’ om de Inspectie van het Onderwijs een grotere rol te geven. Er zijn volgens de PO-Raad en VO-raad ‘geen extra interventiemogelijkheiden vanuit de overheid naar scholen nodig’.

Volgens de briefschrijvers nemen de scholen al hun verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat en zijn ze daar transparant over in Vensters VO en Vensters PO.

De brief van de PO-Raad en VO-raad staat in het teken van een overleg van de Vaste Kamercommissie voor OCW met staatssecretaris Sander Dekker over de aanpak van pesten in het onderwijs.