Petitie tegen bezuiniging op passend onderwijs

ONDERTEKEN DE ONLINE PETITIE TEGEN DE BEZUINIGING OP PASSEND ONDERWIJS! Lees verder

De petitie is bedoeld om het kabinet duidelijk te maken dat de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs grote negatieve gevolgen zal hebben. In een nog altijd rijk land als Nederland mogen de zwakste leerlingen niet de dupe worden van de economische crisis die niet door hen is veroorzaakt!

De bezuiniging op passend onderwijs betekent dat er veel minder geld beschikbaar komt voor de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit gaat niet alleen ten koste van de kwaliteit van het onderwijs aan deze groep leerlingen, maar zal indirect ook negatieve gevolgen hebben voor leerlingen die geen extra zorg behoeven.

Bovendien zullen als gevolg van de bezuiniging op passend onderwijs 5000 arbeidsplaatsen in het onderwijs verloren gaan.

VOS/ABB ondersteunt de petitie, en roept iedereen die hart heeft voor goed onderwijs op online zijn of haar handtekening te zetten.

Klik hier voor de petitie.