Peuters naar school in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen begint een proef om leerlingen al vanaf 2,5 jaar toegang te geven tot de basisschool. De proef staat in het teken van het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het tegengaan van de gevolgen van demografische krimp. Lees verder

‘Kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar naar de basisschool waar ze spelenderwijs in aanraking komen met taal. Zo krijgen ze een vliegende start op de basisschool en profiteren kleine scholen van een toenemend aantal leerlingen’, zo meldt minister Marja van Bijsterveldt op de website van haar ministerie. Binnenkort wordt bekendgemaakt op welke voorwaarden scholen zich kunnen aanmelden voor de proef.

Van Bijsterveldt wil scholen die geconfronteerd worden met een terugloop van het aantal leerlingen de helpende hand bieden. ‘Het is belangrijk dat leerlingen in hun eigen buurt of dorp op school kunnen blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid in de dorpen en de menselijke maat’, aldus de minister.

Krimp én Vlaamse concurrentie
Het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen heeft niet alleen te kampen met een teruglopend aantal leerlingen als gevolg van bevolkingskrimp, maar ook met concurrentie van scholen in het naburige Vlaanderen. Een deel van de ouders kiest voor een school in België, mede omdat leerlingen daar vanaf 2,5 jaar gratis terecht kunnen. Hiermee kunnen Nederlandse ouders in de grensgebieden bij België veel geld besparen, omdat ze anders zijn aangewezen op kostbare kinderopvangvoorzieningen in eigen land.

Het magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt in het eerstvolgende nummer, dat in maart zal verschijnen, aandacht aan de situatie van het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Leertij in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.

School! besteedde eerder ook aandacht aan onderwijs aan peuters. Zie nummer 1 van 2010 (pp. 14-15) en nummer 1 van 2011 (pp. 12-13).