Pgn praktijkonderwijs/wijziging Leerplus

Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft het praktijkonderwijs niet meer de uitzonderingspostie voor wat betreft het aanleveren van leerlinggegevens, zij het dat het per 1 oktober 2007 eenmalig op twee manieren dient te geschieden. Dat blijkt uit de circulaire ‘Regeling schaduwdraaien en wijziging Regeling Leerplusarrangement’ die op 12 juli is gepubliceerd. Lees verder

Het praktijkonderwijs is in het nieuwe schooljaar aan de beurt om met het persoonsgebonden nummer (pgn) te gaan werken. Met ingang van 1 oktober 2008 zullen de scholen voor praktijkonderwijs, die per 1 augustus 2006 zijn overgegaan van declaratiebekostiging naar lumpsumbekostiging, de bekostigingsgegevens met behulp van het onderwijsnummerproces aan IBG leveren. De Integrale Leerlingen Telling (ILT) zal per 1 oktober 2008 niet meer worden uitgevoerd.

De teldatum 1 oktober 2007 geldt als voorbereiding van de definitieve invoer per 1 augustus 2008. De gegevens van 1 oktober 2007 worden tevens gebruikt voor de zogenoemde drempeltoets voor de aanvullende personele bekostiging in het kader van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO in 2009.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl