Pilot SBO over aantrekkelijkheid vo-scholen

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan een pilot van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) over de aantrekkelijkheid van de school als werkgever. Lees verder

Scholen die zich hiervoor aanmelden, krijgen de mogelijkheid om met de internetapplicatie ‘Onderwijs Interviews’ gegevens te verzamelen over de motieven van vertrekkende medewerkers en hun bestemming. Het instrument biedt daarmee inzicht in de vertrekredenen van leraren in het voortgezet onderwijs.

Door deze informatie op uniforme wijze te behandelen, ontstaat inzicht in de aantrekkelijkheid van een individuele instelling en van de totale sector. Zowel individuele scholen als sociale partners kunnen deze kennis gebruiken om daar hun beleid op te baseren. Op dit moment loopt er een dergelijke pilot in de mbo-sector. Op verzoek van sociale partners in het voortgezet onderwijs zal het SBO in september ook een pilot gaan uitvoeren in het voortgezet onderwijs.

Het instrument
De vertrekkende medewerker kan op het internet een vragenlijst invullen. De informatie uit de individuele vragenlijsten wordt samengevoegd in een rapportage die scholen inzicht biedt in hun eigen situatie en een vergelijking geeft met het beeld van de gehele sector. Scholen kunnen deze rapportage op elk gewenst moment direct raadplegen via een website.

Scholen voor voortgezet onderwijs die aan deze pilot willen meewerken, kunenn contact opnemen met de projectleider van Onderwijs Interviews: Yumi Stamet, y.stamet@caop.nl of 070-376 5961. 

Meer informatie