Pilot vervangingsbekostiging: nu of nooit!

De sluitingsdatum voor de aanmelding voor de pilot vervangingsbekostiging is verlengd tot 1 maart 2009. Een verdere verlenging is niet meer aan de orde. Lees verder

De aanmeldingen komen de laatste tijd regelmatig binnen. Het ziet ernaar uit dat voor vrijwel alle cellen geloot zal moeten worden.

De aanmelding van met name de kleinere schoolbesturen is laat op gang gekomen. De afwegingen vergen kennelijk nogal wat tijd, ook vanwege het overleg met de (G)MR en de keuzemogelijkheden van een verzekering (Risicofonds, Loyalis).

De bijeenkomsten in de eerste week van februari, die speciaal gericht waren op de kleine schoolbesturen, onderstreepten dat. Op die bijeenkomsten bleek tevens dat de ingeschatte risico’s goed te onderkennen en beheersbaar waren. Het bleek dat dit vaak ook geldt voor besturen met een relatief hoog ziekteverzuim, die nu meer declareren dan premie betalen.

Nu de aanmeldingen van de kleine schoolbesturen goed op gang lijkt te zijn gekomen, is besloten die nog tot 1 maart de tijd te geven. Kort daarna wordt bezien of aan alle voorwaarden van de pilot is voldaan. Zodra het groene licht is gegeven, zal de loting beginnen om de deelnemers definitief aan te wijzen. Die krijgen daar in de tweede helft van maart bericht over.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl