Plaatsing van rugzakleerling mag geen willekeur zijn

Ouders van rugzakleerlingen hebben bij de mogelijke plaatsing van hun kind op een reguliere school te maken met willekeur. Dat zegt onderwijswethouder René Peeters van Almere. Senior beleidsmedewerker Anna Schipper van VOS/ABB benadrukt op basis van zijn uitspraak het belang van passend onderwijs. Wat vindt u hiervan? Aan het einde van dit bericht kunt u uw reactie geven. Lees verder

Peeters, die wordt geciteerd in de Volkskrant, was voordat hij wethouder in Almere werd algemeen directeur van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Amsterdam West Binnen de Ring voor openbaar primair onderwijs. Het zegt het volgende: ‘Het verzoek om iemand met een handicap toe te laten, komt officieel bij het bestuur binnen, maar die laat de beslissing in de praktijk over aan de directeur. Die kijkt vooral weer naar het team docenten, of ide het zien zitten. Het gevolg is willekeur.’ Het citaat van Peeters staat in een artikel in de Volkskrant over een werkconferentie van de Coalitie van Inclusie. Deze conferentie, die woensdag in Utrecht werd gehouden, ging over inclusief onderwijs, zoals dat is vastgelegd in een verdrag van de Verenigde Naties. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag, dat kan worden gezien als de basis van passend onderwijs, (nog) niet geratificeerd.

Senior beleidsmedewerker Anna Schipper ziet in de uitspraak van René Peeters een teken dat er onderwijsorganisaties in Nederland zijn die niet altijd het belang van de leerling voorop hebben staan, maar dat van de directeur of het team. Dit vindt ze op zich een kwalijke zaak, hoewel ze zich ook realiseert dat er gegronde redenen kunnen zijn om een rugzakleerling te weigeren. Schipper benadrukt op basis van de ervaring van Peeters het belang van een weldoordachte invoering van passend onderwijs. Dan ontstaan er heldere afspraken over trajectverplichting, zodat er voor rugzakleerlingen zonder willekeur een plaats in het reguliere onderwijs kan worden gezocht.

Wat vindt u hiervan? Hieronder kunt u uw reactie geven.