Plan van aanpak buitenschoolse opvang

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft maatregelen bekendgemaakt tegen de wachtlijsten in de buitenschoolse opvang (bso). De presentatie van de maatregelen viel samen met het nieuws op Prinsjesdag dat het kabinet voor de bestrijding van de wachtlijsten in de bso 29 miljoen euro uittrekt. Ook werd toen bekend dat Dijksma 10 miljoen reserveert voor een betere kwaliteit van het personerel in de kinderopvang. Lees verder

Dijksma baseert haar maatregelen op het advies van de Taskforce Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang onder leiding van oud-staatssecretaris Bruno Bruins van OCW. Een van de maatregelen is dat er een stimuleringsregeling komt voor snel in te zetten semi-permanente bso-huisvesting. Maximaal 200 samenwerkingsverbanden kunnen een eenmalige bonus van 25.000 euro krijgen.

Ook komt er een tijdelijk expertisecentrum voor de uitbreiding van het aantal bso-plaatsen. Vanuit het Gemeentefonds stelt Dijksma in 2008 eenmalig 5 miljoen euro halen om gemeenten ondersteuning te bieden bij het organiseren van bso. De staatssecretaris heeft ten slotte ook bekendgemaakt dat de subsidie voor de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK), waar VOS/ABB deel van uitmaakt, in 2008 blijft bestaan.

In de rechterkolom staat het plan van aanpak van staatssecretaris Dijksma.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen