Plasterk haalt uit naar managers

Minister Ronald Plasterk van OCW vindt dat de managers in het onderwijs en de politiek te weinig luisteren naar de leraren. Hij zei dat op de algemene vergadering van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Wat vindt u van deze opmerking van de minister? Onderaan dit bericht kunt u reageren. Lees verder

De minister zei dat er werk aan de winkel is, omdat de kwaliteit van het onderwijs op alle fronten omhoog moet. Daarmee leverde hij naar eigen zeggen geen kritiek op de leraren. ‘Integendeel, de leraren treft de allerminste blaam. Je kunt eerder de managementlagen boven u verwijten, maar ook de politiek van de laatste decennia, dat ze te weinig naar u hebben geluisterd.’

Het is de kwaliteit van de leraren die volgens Plasterk de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. De leraren moeten het als onderwijsprofessional weer te zeggen krijgen op de school en het management moet hen daarbij helpen: ‘Het management moet de leraar en het onderwijsproces dienen, niet andersom.’

De minister relativeerde de kritiek van de AOb op decentralisatie en autonomievergroting. De bond is bang dat bestuur en management hierdoor te veel macht krijgen, wat ten koste zou gaan van de positie van de leraren. ‘Ook ik vind dat de leraar moet worden hergewaardeerd als sleutelfunctionaris binnen de school. Maar dat neemt niet weg dat goed bestuur en management nodig zijn voor een goede ondersteuning van de docent.’

Schaal 12
Plasterk zei ook dat een op de vijf leraren de kans moet krijgen door te groeien naar schaal 12. Daarmee wil hij het carrièreperspectief in het onderwijs verbeteren. Hij noemde wat dit betreft ook de beloningsdifferentiatie in het vmbo. Daarmee kan volgens hem het beroep van docent weer aantrekkelijker worden gemaakt. Over de extra kosten die doorgroei naar schaal 12 met zich meebrengt, zei de minister niets.

In zijn toespraak kwam Plasterk tevens met een plan voor een persoonlijk scholingsbudget voor leraren. ‘Geen rugzakje, noem het maar een schooltas, beter nog: een scholingstas. Als een leraar bijvoorbeeld een masteropleiding wil volgen, of wil promoveren -los van het schoolbestuur, niet omdat de school dat vraagt maar gewoon als eigen wens- dan moet er ruimte zijn voor zo’n persoonlijke ontwikkeling. Ik wil onderzoeken of we daarvoor een fonds kunnen instellen.’

Vakantie
In de inleiding van zijn speech noemde hij het jammer dat hij direct na zijn aanstelling tot minister in een discussie verzeild was geraakt over de mogelijke vermindering van het aantal vakantiedagen in het onderwijs. Hij zei dat hij met een andere verdeling van de werkzaamheden de werkdruk wilde verlagen. Volgens hem hebben de media de discussie opgeblazen.