Plasterk: korten op budget B&M kan geen kwaad

Minister Ronald Plasterk van OCW verwacht dat de besparingen op het budget voor Bestuur en Management (B&M) in het primair onderwijs niet ten koste zullen gaan van de kwaliteit van het primaire proces. Dat staat in een lijst met vragen en antwoorden naar aanleiding van de vaststelling van de begroting van het ministerie van OCW. Lees verder

Op de vraag of de besparingen van 38,1 miljoen euro op het budget B&M in 2010 en structureel 90 miljoen euro vanaf 2011 de kwaliteit van het onderwijs zullen aantasten, antwoordt Plasterk letterlijk het volgende:

‘De besparingen moeten niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heb ik gekozen voor besparingen op het managementniveau. Door efficiënter te werken op stafniveau, kan het werk in de klas gewoon doorgaan. Het budget Bestuur & Management is onderdeel van de lumpsum. Ik ga er vanuit dat besturen hier binnen de bestedingsvrijheid verstandig mee om zullen gaan.’

VOS/ABB is van mening dat de besparingen op het budget B&M wel degelijk ten koste zullen gaan van de kwaliteit van het primaire proces. Deze zorgen zijn verwoord in een alarmerende brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. Zie daarvoor het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

In de rechterkolom vindt u ook een interview met PO-Raad-voorzitter Kete Kervezee in NRC Handelsblad. Ook zij is ernstig bezorgd over de bezuinigingen op het budget B&M.

Themabijeenkomsten
In november organiseert VOS/ABB voor haar leden in het primair onderwijs op vijf plaatsen in het land gratis themabijeenkomsten over de bezuinigingen op het budget B&M. Klik hier voor de data, locaties en online aanmeldmogelijkheid.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen