Plasterk: minder vakantie verlaagt werkdruk

De hoge werkdruk die leraren in het voortgezet onderwijs ervaren, kan omlaag als ze een deel van hun lange vakanties inleveren. Dat heeft minister Ronald Plasterk van OCW gesuggereerd in de Tweede Kamer. De vakbonden zijn woedend. Lees verder

Plasterk reageerde op een klacht van CNV Onderwijs, waarover GroenLinks aan de bel had getrokken. De bond klaagde dat de werkdruk van leraren onaanvaardbaar hoog wordt nu OCW streng controleert of vo-scholen zich houden aan het minimum van 1040 lesuren per jaar in de onderbouw.

De minister erkende dat leraren met een gemiddelde werkweek van 42 uur hard moeten werken, maar hij zei ook dat zij veel langere vakanties hebben dan de gemiddelde werknemer. Wat hem betreft zou een deel van de werkzaamheden van leraren naar de vakanties kunnen worden verschoven. Tegelijkertijd zei hij echter dat hij niet over de verdeling van de werkzaamheden gaat.

Felle reacties
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft direct fel gereageerd op de uitspraken van Plasterk. Dagelijks bestuurder Martin Knoop laat via de website van de vakbond weten dat de minister zich moeten laten informeren ‘door mensen die echt verstand hebben van de problemen in het werkveld’. De werkdruk kan volgens Knoop omlaag door het aantal leerlingen per leraar te verminderen. ‘Dat is bovendien bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs’, aldus Knoop.

De AOb-bestuurder vindt dat Plasterk met zijn opmerkingen een verkeerd beeld creëert: ‘Nu lijkt het net alsof onderwijspersoneel minder werkt dan werknemers in andere sectoren. Ze hebben immers zoveel vakantiedagen. Maar het aantal uren, de zgn normjaartaak van 1659 uur, is niet anders dan bij andere werknemers in andere sectoren. Bij onderwijspersoneel is dat enorm opgepropt.’

Knoop vindt ook dat in het kader van het groeiende lerarentekort een verkorting van de vakanties een verkeerd signaal is. ‘Eerdere initiatieven van de overheid en werkgevers om de werkdruk meer te spreiden over het jaar hebben niet goed uitgepakt. Sterker nog, de werkdruk is alleen maar verhoogd.’

Voorzitter Marleen Barth van CNV Onderwijs liet in de media weten dat ze de uitspraken van Plasterk onbegrijpelijk vindt. In de Volkskrant noemde ze het ‘ontzettend stom’ om te suggereren dat de vakanties in het onderwijs  korter zouden kunnen worden. ‘(…) uitgerekend dat ene punt waarop het onderwijs gunstig afsteekt tegen de rest van de arbeidsmarkt, die lange vakanties, wil de minister van ons afpakken’, aldus Barth.

Open mind
Manager Verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB vindt de felle reacties van de vakbonden onverstandig. In de rechterkolom van dit bericht kunt u doorklikken naar een commentaar waarin Vlaanderen zegt dat de suggestie van Plasterk een discussie waard is. Maar dan moeten de vakbonden volgens hem wel bereid zijn om met een open mind naar alle mogelijke oplossingen van de hoge werkdruk te kijken.

Het debat
Het VOS/ABB-vakblad Over Onderwijs besteedde vorig jaar in de rubriek ‘Het debat’ al aandacht aan het idee dat minister Plasterk nu naar voren schuift. Oud-rector Leendert van Driel van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg pleitte in zijn promotieonderzoek voor het verkorten van de vakanties om zo de werkdruk te verlagen.

Van Driel kreeg onder de kop ‘Deze man maakt cruciale denkfout’ felle kritiek van docent Laurens van Lier, die eerder al in 2002 over dit onderwerp een conflict had met de Stichting Carmel College.

De 1040 uren-norm kwam eerder aan de orde in ‘Het debat’ uit Over Onderwijs nummer 7 en het artikel ‘Nu moeten we creatief worden’ uit Over Onderwijs nummer 8.