‘Plasterk moet bestuurders koesteren’

‘De politiek moet eens stoppen met de aanhoudende stroom van ongenuanceerde, gezagsondermijnende en apert onjuiste uitlatingen over onderwijsmanagers en professionele schoolbestuurders’. Dat zegt bestuurder Henk van der Esch van de Orchidee Scholengroep in de Achterhoek in het Kernthema Good Governance nummer 6 van VOS/ABB. Hij vindt dat Plasterk de bestuurders juist moet koesteren. U kunt reageren aan het eind van dit bericht. Lees verder

Van der Esch reageert op de vele berichten die dit jaar in de media zijn verschenen over de vermeende explosieve groei van het aantal onderwijsmanagers en bestuurders die alleen maar geld zouden verslinden. Hij heeft zich sinds het aantreden van het huidige kabinet-Balkenende gestoord aan volgens hem ongefundeerde, soms bijna lasterlijke kritiek van minister Ronald Plasterk van OCW.

De minister zei op het AOb-congres op 12 juni in Utrecht dat het onderwijs tegenwoordig wordt bepaald door managers die vaak twee keer zoveel verdienen als leraren en die hen als pionnen heen en weer schuiven. Later herhaalde hij zijn kritiek in het artikel ‘Weg met de managers’ in Vrij Nederland. Van der Esch vindt dat de minister juist blij moet zijn met professionele schoolbesturen.

In het decembernummer van Over Onderwijs laat ook SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan weten dat deze kritiek van Plasterk onterecht is. Rinnooy Kan spreekt van een ‘ongelukkige karikatuur’. Over Onderwijs nummer 6 verschijnt op 12 december.

Horizontale verantwoording
In het Kernthema Good Governance nummer 6 staat ook een interview met adviseur Mhiera den Blanken van bureau Sardes over horizontale verantwoording. Senior beleidsmedewerker Klaas te Bos van VOS/ABB gaat in op duurzame onderwijsrelaties volgens de Onderwijsraad. Verder in het deze publicatie literatuur en links naar websites over codes voor goed onderwijsbestuur, beloning en bestuur & management.

Het Kernthema Good Governance nummer 6 is verstuurd aan alle leden van VOS/ABB. De digitale versie staat in de rechterkolom en in de rubriek Publicaties.

Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl

Bijlagen