Plasterk moet homobelofte van kabinet nakomen

COC Nederland roept minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken op om haast te maken met de afschaffing van de enkele-feitconstructie. Lees verder

COC-voorzitter Tanja Ineke benadrukt in een brief aan de minister dat het kabinet heeft beloofd een einde te maken aan de enkele-feitconstructie. Die maakt het nu voor het bijzonder onderwijs nog mogelijk om gesteund door de wet leerlingen en personeelsleden te weigeren als die uiting geven aan hun niet heteroseksuele seksuele geaardheid.

Hoewel in het regeerakkoord staat dat de enkele-feitconstructie verdwijnt, heeft Plasterk als verantwoordelijk minister nog steeds geen wetswijziging van die strekking ingediend. In het Roze Stembusakkoord, dat onder meer is getekend door de regeringsfracties VVD en PvdA, staat dat de afschaffing van de omstreden wettelijke constructie voltooid moet zijn vóór 3 september 2013.

De enkele-feitconstructie heeft geen betrekking op het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De openbare school staat open voor alle personeelsleden en leerlingen, ongeacht hun seksuele geaardheid. Dit is vastgelegd in de kernwaarden van het openbaar onderwijs, die VOS/ABB met de leden heeft opgesteld.