Plasterk: ook korten op onderwijs mogelijk

Minister Ronald Plasterk van OCW sluit niet uit dat er nog meer op onderwijs zal worden bezuinigd. Daarmee ontkracht hij de uitspraak van PvdA-fractievoorzitter en partijgenoot Mariëtte Hamer, die maandag zei dat er niet op onderwijs mag worden bezuinigd. Lees verder

In een debat in de Tweede Kamer zei Plasterk woensdag dat alles nog mogelijk is, dus ook bezuinigingen op onderwijs. Hij noemde het ‘onverstandig en contraproductief’ om nu al te zeggen dat onderwijsbezuinigingen zijn uitgesloten. Hij wil zich naar eigen zeggen niet laten verleiden ‘tot allerlei stoere taal’.

Opmerkelijk is dat Hamer met haar uitspraak, die zij deed tijdens een verkiezingsbijeenkomst, met geen woord repte over het feit dat er al fors wordt bezuinigd op het primair onderwijs. Staatssecretaris Sharon Dijksma doet zoals bekend al een greep van ruim 90 miljoen euro uit de lumpsum.

35 miljard
Ambtelijke werkgroepen zijn nu bezig om in kaart te brengen waar en hoe er kan worden bezuinigd. Om het financieringtekort terug te dringen, dat is gegroeid als gevolg van de maatregelen om de economische crisis te beteugelen, moet er volgens het kabinet 35 miljard euro worden bezuinigd.

Het officiële standpunt van het kabinet is dat geen enkele sector bij voorbaat wordt uitgesloten in het onderzoek naar de bezuinigingsmogelijkheden. Maar minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat er niet meer op de politie mag worden bezuinigd en haar collega Maxime Verhagen zei hetzelfde over defensie.

JP
Zelfs premier Jan Peter Balkenende, die nota bene als eerste zei dat alle mogelijkheden open moeten zijn, sloot kort nadat hij dat had gezegd maatregelen uit als die negatieve invloed zouden kunnen hebben op de hypotheekrenteaftrek.