Plasterk pleit voor uitstel schoolkeuze

Minister Plasterk pleit voor uitstel van schoolkeuze. ‘We verspelen talent door te vroege selectie’, zegt hij vandaag in een interview in de Volkskrant. Hij voegt er wel aan toe dat hij niet mikt op een stelselwijziging op korte termijn. Hij wil op dit moment alleen de discussie aanzwengelen. Lees verder

Die discussie is overigens niet nieuw. Al in de jaren zeventig kwam toenmalig minister van Onderwijs Van Kemenade met het plan voor de Middenschool, waarin alle leerlingen van 12 tot 16 jaar hetzelfde onderwijs zouden krijgen. Die Middenschool is er nooit gekomen. Wel kwam er in de jaren negentig de basisvorming met een breed pakket vakken in de brugklassen op alle niveaus. Dit systeem is enkele jaren geleden weer opgeheven omdat het niet goed werkte.

Toch wil Plasterk het debat over de uitstel van schoolkeuze heropenen, omdat volgens hem uit elke internationale vergelijking  blijkt dat Nederland het enige land is waar zo vroeg wordt geselecteerd. “Ik kan deze signalen niet negeren”, zegt hij. Hij vindt ook dat een uitgestelde schoolkeuze past in de huidige tijd, en nodig is voor ‘sociale stijging’. “Jongeren wachten tegenwoordig langer met het maken van een beroepskeuze, en vooral allochtone jongens vallen op dit moment nogal eens buiten de boot”. 

Lees hier het complete vraaggesprek in de Volkskrant.