Plasterk presenteert Actieplan LeerKracht

Minister Ronald Plasterk heeft vrijdag het ‘Actieplan LeerKracht van Nederland’ gepresenteerd. In het plan staat onder meer dat leraren kunnen rekenen op meer salaris, betere carrièremogelijkheden en een versterking van hun positie in de school. Om het groeiende tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs tegen te gaan, krijgen ook zij meer salaris. Lees verder

Met het actieplan reageren minister Ronald Plasterk en de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW op het advies van de tijdelijke Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Ook het rapport ‘Leraarschap is eigenaarschap’ van de Onderwijsraad ligt ten grondslag aan het actieplan.

In het plan staat dat het kabinet in de komende jaren in totaal ruim 1,1 miljard euro uittrekt voor de leraren in met name het voortgezet onderwijs en voor de schoolleiders in het primair onderwijs. Het ministerie meldt dat uitvoering van het plan financieel is gedekt ‘met de inzet van de incidentele loonontwikkeling, de eerder gereserveerde 340 miljoen euro uit de enveloppe en een aantal relatief kleine verschuivingen in de OCW-begroting’. Een deel van het geld komt van de studenten: het collegegeld wordt in de komende tien jaar met ongeveer 20 euro verhoogd.

Meer geld
Er komt voor leraren een generieke salarisverhoging. Leraren die goed presteren krijgen meer geld dan gemiddeld. Excellente leraren die al aan hun maximum zitten, krijgen een toeslag. De automatische periodieken verdwijnen. Voor leerkrachten in de vier grote steden en Almere komt een tijdelijke toeslag van 5 tot 10 procent, omdat daar de grootste lerarentekorten worden verwacht. Om ook het groeiende tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs tegen te gaan, krijgen zij een salarisverhoging van 275 euro bruto per maand.

In het plan staat verder dat de standaardwerkweek voor leraren 40 uur wordt, maar dat moet wel op basis van vrijwilligheid. De leeftijdsgrens om minder uren te gaan werken moet stapsgewijs omhoog van 52 naar 60 jaar. Dat moet de participatie van oudere leraren vergroten, die hun tijd meer moeten gaan besteden aan coaching van startende collega’s.

Bovenstaande punten zijn slechts enkele elementen uit het plan van Plasterk. Het integrale ‘Actieplan LeerKracht van Nederland’ staat in de rechterkolom van dit bericht. Daar staat ook samenvatting van OCW.

Bijlagen