Plasterk: schrap enkele-feitconstructie uit wet

De zogenoemde enkele-feitconstructie moet uit de wet, zegt oud-minister Ronald Plasterk van OCW, die ook homo-emancipatie in zijn portefeuille had. De enkele-feitconstructie bepaalt dat homoseksuelen niet mogen worden ontslagen op grond van het enkele feit dat ze homoseksueel zijn. Lees verder

Het pleidooi van Plasterk staat in de Gay Krant. Hij zegt daarin nadrukkelijk dat homoseksualiteit volgens de huidige wet geen grond voor ontslag is, ook niet als degene om wie het gaat uiting geeft aan zijn of haar seksuele geaardheid.

In het orthodox christelijke onderwijs echter, en ook op islamitische scholen, wordt daar anders over gedacht. Daar wordt het standpunt gehuldigd dat homoseksuele leerkrachten kunnen worden geweerd. Er zijn gevallen bekend waarin personeelsleden op grond van hun seksuele geaardheid op non-actief zijn gesteld.

VOS/ABB vindt dat homoseksualiteit nooit reden voor ontslag of welke andere arbeidsrechtelijke maatregelen dan ook mag zijn. Uit de aard van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs vloeit voort dat elke bekwame leerkracht benoembaar is. De algemene toegankelijkheid geldt ook voor leerlingen.