Plasterk vol vertrouwen over Actieplan

De vakbonden zullen akkoord gaan met het Actieplan LeerKracht van Nederland. Dat verwacht minister Ronald Plasterk van OCW, ondanks het feit dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) felle kritiek heeft op het plan van de minister. Lees verder

Het Actieplan LeerKracht van Nederland is de reactie van Plasterk op de adviezen van de tijdelijke Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. In het plan staat onder meer dat de BAPO-regeling wordt afgebouwd om oudere leraren meer bij het onderwijs betrokken te houden. Ongeveer 10 procent van de in totaal 1,1 miljard euro die voor de uitvoering van de plannen nodig is, komt van de versobering van de BAPO.

De AOb is daar niet blij mee en spreekt daarom van een ‘werknemeronvriendelijk’ plan. AOb-voorzitter Walter Dresscher zegt dat Plasterk met zijn maatregelen de positie van de leraren verslechtert in plaats van verbetert. Op 14 december legt de AOb het plan met een negatief oordeel voor aan haar leden. De bond verwacht dat zij er niet mee akkoord zullen gaan en dat ze in actie willen komen.

Minister Plasterk relativeerde in de Tweede Kamer de kritiek op het plan. Hij zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de vakbonden ermee akkoord gaan. Het beeld dat hij de leraren zou ‘pakken’,  zoals de SP dat verwoordde, noemt hij onterecht. Hij wees erop dat de BAPO destijds is ingevoerd om de werkloosheid onder leraren terug te dringen. Oudere docenten maakte via de regeling plaats voor jongere. Nu zijn er grote tekorten en is de doelstelling van de BAPO achterhaald, vindt de minister.