‘Plasterk wil homovoorlichting in kerndoelen’

Voorlichting over homoseksualiteit en transgenders moet een vast onderdeel worden van het onderwijsaanbod op elke school. De homobelangenorganisatie COC meldt dat minister Ronald Plasterk van OCW dat gezegd heeft op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de tijdschriften Gaykrant, Zij aan Zij en Expreszo. Lees verder

Het COC meldt dat PvdA-minister Plasterk met zijn uitspraken aangeeft dat het kabinet er duidelijk voor kiest om voorlichting over homoseksualiteit en transgenders op te nemen in de kerndoelen. Tot nu toe zijn de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie daar niet helder over.

Het voortgezet onderwijs betwijfelt of het zin heeft homovoorlichting in de kerndoelen op te nemen. VOS/ABB vindt dat het onderdeel behoort te zijn van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het sluit aan op de kernwaarden algemene toegankelijkheid en benoembaarheid.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het COC.

Vrijwilligers gezocht
Het COC Amsterdam zoekt vrijwilligers die in het voortgezet onderwijs voorlichting willen geven over homoseksualiteit. Ook zoekt de Amsterdamse afdeling mensen die op vrijwillige basis willen meewerken aan activiteiten en het beheer van de website. 

Klik hier voor meer informatie.