Plasterk: wilde stakers snappen het niet!

Leraren die woensdag in Den Haag actie hebben gevoerd, deden dat op onjuiste gronden. Dat is de conclusie van minister Ronald Plasterk van OCW. De bewering dat de 1,1 miljard euro voor het Actieplan LeerKracht wordt uitgesmeerd over de periode tot 2020, is onjuist, zo schreef de minister in de Volkskrant. Lees verder

‘Af en toe ontstaan er misverstanden’, aldus Plasterk in een opiniestuk in de Volkskrant van dinsdag. ‘Zo riep een leraar van het Aloysiuscollege op tot een wilde staking, omdat het kabinet niet één miljard per jaar extra aan de leraren wil geven, maar slechts één miljard in de periode tot 2020. Als dat zo zou zijn, zou ik ook gaan staken.’ Plasterk benadrukt dat het wel degelijk gaat om 1,1 miljard euro per jaar en geeft hiermee in feite aan dat de leraren die een wilde staking organiseren niet snappen waar ze mee bezig zijn.

Het geld wordt gedeeltelijk besteed aan hogere salarissen, maar ook aan meer mogelijkheden voor leraren om carrière te maken zonder dat ze daarvoor manager moeten worden. ‘De maatregelen zullen resulteren in een gemiddelde salarisstijging van zo’n 10 procent in het voortgezet onderwijs. Dat is exclusief de stijging die in cao’s wordt afgesproken’, aldus Plasterk.

De minister spreekt in zijn stuk ook de beschuldigingen tegen als zou de 1,1 miljard euro een sigaar uit eigen doos zijn, zoals D66 en de SP zeggen. Het gaat volgens Plasterk om 400 miljoen euro nieuw geld voor het lerarenbeleid, 400 miljoen uit de pot voor de zogenoemde Incidentele Loon Ontwikkeling, 100 miljoen uit bezuinigingen elders op de OCW-begroting zonder dat die ten koste gaan van de salarissen, 100 miljoen uit een korting op de BAPO en 100 miljoen uit een verhoging van de collegegelden van 22 euro per jaar per student.

Voorbarig
Eerder reageerde de Algemene Onderwijsbond (AOb) nogal korzelig op de aangekondigde wilde staking in de regio Den Haag. De bond vindt de actie voorbarig en wil eerst het overleg over het Actieplan LeerKracht afwachten. Zie hiervoor het gerelateerde artikel in de rechterkolom. Daar staat ook het opiniestuk van minister Plasterk.

Bijlagen