PO-Raad aan Kamer: fusietoets contraproductief!

Als in het onderwijs de fusietoets wordt ingevoerd, zal dat onbedoelde negatieve gevolgen hebben. Deze waarschuwing komt van de PO-Raad, die hierover een brief heeft geschreven aan de Tweede Kamer. Lees verder

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het wetsvoorstel voor een fusietoets in het onderwijs. Het voorstel is erop gericht dat de menselijke maat in het onderwijs wordt gewaarborgd.

De politiek ziet echter niet altijd even helder het onderscheid tussen bestuurlijke omvang en het aantal leerlingen per school. Met name in het primair onderwijs is er op schoolniveau sprake van kleinschaligheid. De PO-Raad en ook VOS/ABB willen dit zo houden.

In haar brief schrijft de sectororganisatie dat het wetsvoorstel niet bijdraagt aan een oplossing voor de problematiek waar het primair onderwijs voor staat. ‘De komende jaren maakt het primair onderwijs een enorme kwaliteitsslag tegen een achtergrond van krimpende leerlingenaantallen en krappe financiĆ«n. Wij vragen u om met ons na te denken over de voorwaarden waaronder wij deze inspanningen kunnen leveren. Het wetsvoorstel Fusietoets vinden we daarbij contraproductief.’

VOS/ABB heeft in juli vorig jaar in een brief aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt aangedrongen op een minder rigide fusietoets dan het kabinet graag zou willen. Klik hier voor een bericht hierover.

Klik hier voor de brief van de PO-Raad.