PO-Raad denkt na over acties tegen bezuinigingen

De PO-Raad realiseert zich dat de schoolbesturen voor primair onderwijs hard worden getroffen door de bezuiniging op het budget B&M binnen de lumpsumfinanciering. Daarom wil de sectororganisatie in actie komen om te voorkomen dat er nog meer op het primair onderwijs wordt bezuinigd. De actie van de PO-Raad volgt op initiatieven die VOS/ABB direct na Prinsjesdag heeft ondernomen. Lees verder

VOS/ABB heeft helaas tevergeefs de Tweede Kamer proberen te overtuigen van de zeer negatieve gevolgen van de bezuiniging op het budget voor bestuur en management. Deze bezuiniging van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW zal de onderwijskwaliteit ernstig onder druk zetten.

Ondanks de valide argumenten die VOS/ABB namens haar leden in het primair onderwijs bij de Tweede Kamer inbracht, werden eind november twee moties tegen het bezuinigingsplan verworpen. Dit betekent dat Dijksma in het komende schooljaar ruim 90 miljoen euro uit de lumpsumfinanciering haalt. Zie voor meer informatie de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

De PO-Raad wil nu actie ondernemen om te voorkomen dat er nog meer op het primair onderwijs wordt bezuinigd. De actie die de PO-Raad overweegt, sluiten aan op de stappen die VOS/ABB eerder al nam en blijft nemen. VOS/ABB is van mening dat het goed is om samen met de PO-Raad duidelijk te maken dat verder bezuinigen op het primair onderwijs onacceptabel is.

Onder veel leden van VOS/ABB leeft de gedachte dat de PO-Raad na Prinsjesdag te weinig van zich heeft laten horen in de B&M-discussie. Zij dringen aan op hardere standpunten, desnoods met concrete weigeringen om nog mee te werken aan beleid dat door het ministerie van OCW is en wordt geïnitieerd. U kunt daar meer over lezen in het volgende nummer van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs, dat in februari verschijnt. 

Als u meer wilt weten over de actieplannen van de PO-Raad, klik dan hier.