Lacune in oproep: PO-Raad vergeet openbaar onderwijs

De PO-Raad, de MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang houden in hun gezamenlijke position paper over onderwijs, kinderopvang en welzijn geen rekening met de achtergestelde positie van het openbaar onderwijs.

De position paper van de drie organisaties is gericht aan het kabinet en gaat over sluitende arrangementen van onderwijs, kinderopvang en welzijn. Aspecten die in het stuk aan bod komen, zijn samenwerking, flexibele schooltijden en -vakanties en een andere financiering dan tot nu toe gebruikelijk.

Het is goed dat de PO-Raad, de MOgroep en de Brancheorgansiatie Kinderopvang met dit signaal aansluiten op wat VOS/ABB op dit gebied reeds lange tijd doet. De vereniging wijst besturen voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs al jarenlang op de mogelijkheid om met alternatieve schooltijden en -vakanties en andere onderwijsinnovaties beter aan te sluiten op het werk- en levensritme van moderne gezinnen.

Het is echter teleurstellend dat in het position paper geen rekening wordt gehouden met de achtergestelde positie waar het openbaar onderwijs mee te kampen heeft. Zo is het voor openbare schoolbesturen wettelijk nog steeds niet mogelijk om integrale kindcentra in stand te houden, terwijl het bijzonder onderwijs die wettelijke mogelijkheid wel heeft. 

Door niet op in te gaan op dit verschil, doet het position paper geen recht aan de specifieke positie van het openbaar onderwijs. Daarmee is de notitie van de PO-Raad en de twee andere organisaties helaas onvolledig.

VOS/ABB roept het kabinet nadrukkelijk op een einde te maken aan de achtergestelde positie van het openbaar onderwijs, omdat de integratie van onderwijs, kinderopvang en welzijn pas mogelijk is als het gehele veld daarbij op gelijkwaardige basis betrokken wordt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl