PO-Raad rekent g/hvo niet tot primaire proces

De PO-Raad betreurt de onlangs aangekondigde bezuinigingen op de onderwijssubsidies, maar twittert ook opgelucht te zijn dat het primaire proces niet wordt geraakt. De sectororgansiatie heeft kennelijk niet door dat het schrappen van de subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs het primaire proces wel degelijk raakt. Bovendien staan hierdoor vele honderden banen op de tocht.

Het Dienstencentrum GVO en HVO verzorgt de lessen godsdienstig en humanistisch vornmingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. Daar krijgt het centrum per jaar 10 miljoen euro voor. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben aangekondigd dat ze die subsidie volledig stopzetten.

Dit zal ten koste gaan van g/hvo, terwijl in de wet staat dat de openbare scholen daartoe de gelegenheid moeten bieden als ouders erom vragen. De bezuiniging treft 74.000 leerlingen in het openbaar onderwijs die g/hvo krijgen. Bovendien staan de banen van circa 700 g/hvo-docenten op de tocht.

Op de website van de PO-Raad staat weliswaar dat de sectororganisatie de bezuiniging op g/hvo betreurt, maar de algemene werkgeversorganisatie twittert ook opgelucht te zijn ‘dat primaire proces wordt ontzien’. Het lijkt er dus sterk op dat de PO-Raad niet inziet dat g/hvo een wettelijk vastgelegd onderdeel van het primaire proces van het openbaar onderwijs is en dat het stopzetten van de structurele subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO het onderwijs aan de leerlingen in de openbare scholen direct treft.

VOS/ABB dringt er bij de minister en de staatssecretaris op aan het voornemen om de subsidie aan het dienstencentrum niet stop te zetten. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB benadrukt dat zij met deze voorgenomen bezuiniging de wet negeren.