Poep naast de pot: schoonmaakbudgetten te laag!

In Vrij Nederland staat deze week onder de kop ‘Poep naast de pot’ een artikel over de structureel te krappe onderwijsbudgetten voor onder meer schoonmaak, energie, klein onderhoud en meubilair. De journaliste van VN die dit artikel heeft geschreven, zocht hiervoor contact met VOS/ABB. Lees verder

Het is in het primair onderwijs helaas maar al te bekend dat de zogenoemde Londo-normen veel te laag zijn om alle kosten te dekken die scholen maken voor bijvoorbeeld schoonmaak, energie, klein onderhoud, meubilair en lesmethoden. VOS/ABB en andere belangenorganisaties brengen dit geregeld onder de aandacht van de politiek, maar tot dusverre zonder resultaat. 

Minister Marja van Bijsterveldt vindt het geen probleem, omdat de vergoeding volgens haar maar enkele procenten achterblijft bij de kosten. De praktijk wijst echter uit dat de situatie veel ernstiger is dan de minister suggereert. Als gevolg van de te krappe budgetten is het voor scholen onmogelijk om bijvoorbeeld de toiletten goed schoon te houden. Deze situatie doet zich al decennia lang voor.

In het artikel in Vrij Nederland vertelt directeur Bram van der Linden van de openbare jenaplanschool De Petteflet in Groningen dat de wc’s berucht zijn. ‘De stank gaat in de tegels zitten. Als je het hier maar één keer per dag schoonmaakt, kom je nooit van de geur af. En na het overblijven ligt er overal modder, die de kinderen naar binnen lopen. Soms zit er zelfs modder, of iets anders, op de muur gesmeerd’, aldus Van der Linden.

De Groningse directeur legt uit dat hij geen geld heeft om de toiletten vaker te laten schoonmaken. Een ouder, die zich aan de vieze toiletten stoorde, heeft een geldinzamelingsactie op touw gezet, met als resultaat dat overblijfmoeders kunnen worden betaald om de wc’s een extra beurt te geven.

Ook directeur Arnie Schuil van de openbare Corantijnschool in Amsterdam komt in het VN-artikel aan het woord. ‘De leraren-wc’s worden niet elke dag gedaan. Op welke werkplek is dat normaal? De kleuter-wc’s moeten eigenlijk twee keer per dag. Dat doen de kleuterjuffen’, aldus Schuil. De schoonmakers verwijt ze niets, want die kunnen met het beschikbare budget te weinig worden ingeschakeld.

Vrij Nederland wijst er terecht op dat scholen in theorie meer geld aan schoonmaak kunnen besteden, maar gezien de afnemende reserves van de scholen, zou dat ertoe leiden dat op andere posten moet worden bezuinigd. Dan zouden bijvoorbeeld de onderwijskwaliteit en goed personeelsbeleid in gevaar komen.

Directeur Van der Linden ziet dat het onderwijs steeds verder wordt uitgeknepen: ‘Wij onderwijzers gaan altijd over onze grenzen heen in het belang van de kinderen. We zetten een stapje bij, en nog een, en nog een. Tot de rand bereikt is. Mijn angst is dat die rand steeds dichterbij komt.’