Politiek moet brede functie van onderwijs steunen

VOS/ABB dringt er samen met andere besturenorganisaties bij de politiek en de overheid op aan het onderwijs te zien als veel méér dan alleen een economisch instrument. De oproep staat in het kader van het kwaliteitsbeleid van het huidige kabinet, dat steeds meer in het teken staat van economische ontwikkeling. Lees verder

Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB liet op 24 mei in een commentaar al weten dat het onderwijs een brede maatschappelijke functie heeft. Alleen aandacht voor de cognitieve kant, met name taal en rekenen, is volgens hem onvoldoende. ‘Als we onze ambities alleen hierop toespitsen, vrees ik dat we taalwonders en rekenrobots opleiden, zonder aandacht voor de samenleving.’

Kwaliteitsverbetering vereist veel meer, zoals aandacht voor wederzijds respect, waarden en normen, levensbeschouwing en godsdienst. Onderwijs, en dan met name openbaar onderwijs, ‘is van en voor de samenleving, wat betekent dat die brede ambitie voor excellentie er moet zijn’, aldus Van der Veen.

In de oproep aan de politiek en de overheid, die VOS/ABB nu samen met de landelijke collega-organisaties Besturenraad, ISBO, K(B)VO, LVGS en VBS heeft doen uitgaan, staat ook helder verwoord dat goed funderend onderwijs niet alleen in dienst behoort te staan van de economie. Dat zou ‘een risicovolle verarming van de primaire taak van het onderwijs’ zijn. Hier doelen de organisaties op het vormen van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten ‘opdat zij tot hun recht komen in de samenleving’.

De oproep aan de politiek en de overheid luidt om ‘nadrukkelijk open oog te houden voor de brede functie die de school voor kinderen en jongeren vervult’.

Voor meer informatie downloadt u het persbericht dat in de rechterkolom staat.

Bijlagen