Politiek pleit voor prestatiebeloning

Er komt een onderzoek naar prestatiebeloning voor leraren. Dat heeft premier Jan Peter Balkenende toegezegd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Ook komt er een experiment met de zogenoemde peutertaaltoets. Lees verder

VVD-fractieleider Mark Rutte had er bij het kabinet op aangedrongen om prestatiebeloning voor leraren in te voeren om zo het leraarschap aantrekkelijker te maken. Docenten die goed functioneren zouden dan meer loon kunnen krijgen dan collega’s die minder goed presteren.

Premier Balkenende zei dat dit eerst moet worden besproken met de onderwijsorganisaties. Hij tekende daarbij aan dat het nu al mogelijk is om beloningsdifferentiatie toe te passen voor vakken waarvoor slechts met veel moeite lesgevend personeel te vinden is.

D66-fractieleider Lousewies van der Laan drong bij Balkenende aan op een structurele loonsverhoging voor leraren, maar daar ging Balkenende niet op in. Hij vindt dat een kwestie voor het volgende kabinet. Wouter Bos van de PvdA reageerde daarop door te zeggen dat er geen tijd mag worden verloren in de strijd tegen het groeiende lerarentekort.

Peutertaaltoets
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd ook duidelijk dat het kabinet 4 miljoen euro uittrekt voor een experiment met de peutertaaltoets. Een aantal consultatiebureaus zou peuters op hun taalvaardigheid moeten gaan toetsen om te voorkomen dat ze later als kleuter met een taalachterstand aan het primair onderwijs beginnen.

Als peuters onvoldoende scoren op de taaltoets, zouden ze verplicht naar een instelling voor vroeg- en voorschoolse educatie moeten of op een andere manier taalles moeten krijgen. De wens voor een peutertaaltoets krijgt steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Informatie over de onderwijsbegroting en de Algemene Politieke Beschouwingen: Sabine Peterink, 0348-405221, speterink@vosabb.nl; informatie over prestatiebeloning: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl