Politieke reacties op krimpadvies: D66 komt nog

D66 komt in de eerste week van maart met een reactie op het krimpadvies van de Onderwijsraad. Andere partijen die al hebben gereageerd, zijn er zeer kritisch over. Lees verder

Op de website van D66 staat hoe deze partij vindt dat er moet worden omgegaan met de gevolgen van demografische krimp. Kern van het standpunt is dat burgers moeten kunnen aangeven welke voorzieningen zij belangrijk vinden. 

Dit standpunt lijkt niet te verenigen met het advies van de Onderwijsraad. Daarin staat immers dat de minimale opheffingsnorm voor basisscholen omhoog moet van 23 naar 100 leerlingen, en de Onderwijsraad vermeldt daarbij niet dat de burgers op dit punt om hun mening kan worden gevraagd.

Onderwijswoordvoerder Paul van Meenen van D66 laat desgevraagd aan VOS/ABB weten dat zijn partij in de eerste week van maart met een reactie op het krimpadvies komt.

Géén paniek!!!
Van andere partijen die al wel op het krimpadvies hebben gereageerd, komt weinig steun. Kamerlid Karin Straus van regeringspartij VVD meldt op Facebook dat kwaliteit belangrijker is dan de verhoging van de minimale opheffingsnorm. Kleine scholen hoeven volgens haar niet in paniek te raken. De oplossing ligt volgens het VVD-Kamerlid bij samenwerking. Om die goed van de grond te krijgen, moeten belemmerende regels worden aangepast, vindt ze.

De andere regeringspartij, de PvdA, heeft in een ingezonden artikel in NRC Handelsblad laten blijken het advies van de Onderwijsraad absoluut niet te zien zitten. PvdA-voorzitter Spekman, Kamerlid Loes Ypma en het als kritisch bekendstaande Zeeuwse partijlid Jan Schuurman Hess illustreren hun pleidooi met de situatie rond de openbare Prinses Margrietschool in het dorpje Kats op Noord-Beveland.

Haags mes
Het CDA, dat van oudsher sterk vertegenwoordigd is op het platteland, vindt de verhoging van de minimale opheffingsnorm naar 100 leerlingen ook helemaal niks. De christendemocraten hebben een actiewebsite gelanceerd: Geen Haags mes in onze les. Onderwijswoordvoerder Michel Rog vindt dat het advies getuigt van eendimensionaal Randstaddenken.

De eveneens op het platteland sterk vertegenwoordigde ChristenUnie, die over het algemeen niet zulk sterk revolutionair gedrag vertoont, meldt de barricaden op te gaan voor het behoud van de kleine scholen. Volgens Kamerlid Arie Slob staat de leefbaarheid van kleine dorpen op het spel. Hij roept gemeenteraden op zich tegen het advies te keren.

Dom, bizar en onbespreekbaar
De SP laat via Twitter weten het advies van de Onderwijsraad een 'dom plan' te vinden. Een slechte school moet beter of die nu groot is of klein, vindt SP-Kamerlid Manja Smits. De verhoging van de minimale opheffingsnorm van 23 naar 100 leerlingen noemt ze 'bizar'.

De SGP is ook fel tegen het advies. Dit is logisch, omdat de trouwe achterban van de staatkundig gereformeerden veel kleine orthodox-christelijke scholen heeft. De voorgestelde verhoging van de minimale opheffingsnorm naar 100 leerlingen is voor Kamerlid Roelof Bisschop onbespreekbaar.

Als er reacties komen van andere partijen, melden wij dat.