Positie gehandicapte leerling versterkt

De rechtspositie van gehandicapte leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs wordt versterkt. De ministerraad is akkoord met een voorstel van staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS om dfe Wet gelijke behandeling op grond van hadicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) vanaf 2009 ook van toepassing te verklaren op het po en vo. Lees verder

Staatssecretaris Bussemaker kwam mede namens haar collega Sharon Dijksma van OCW en minister Ella Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie (WWI) met haar voorstel. Het plan volgde op een initiatiefwetsvoorstel, dat in de vorige kabinetsperiode was ingediend door oud-Kamerlid José Smits (PvdA) en de huidige minister André Rouvoet (ChristenUnie) van Jeugd en Gezin, toen ook hij nog in de Tweede Kamer zat.

Volgens het kabinet is er in het primair en voortgezet onderwijs nog steeds ongelijkheid tussen ‘gewone’ en gehandicapte leerlingen. Daardoor lopen leerlingen met een handicap het risico dat ze leerachterstanden oplopen. Als vanaf 2009 de Wgbh/cz ook van toepassing is op het po en vo krijgen deze leerlingen de mogelijkheid de Commissie Gelijke Behandeling in te schakelen.

In de nieuwe situatie zullen scholen niet worden verplicht om gehandicapte leerlingen onderwijs te bieden. Wel moeten de scholen kijken hoe zij binnen de eigen organisatie of daarbuiten het beste uit een gehandicapte leerling kunnen halen.

Klik hier voor meer informatie.