Positie personeel sbo-scholen

Het blijkt dat werkgevers- en werknemers(vertegenwoordigers) in het onderwijs in de dagelijske praktijk worden geconfronteerd met problemen bij het DGO-overleg over de positie van personeel van sbo-scholen. Het is van belang dat hier helderheid over komt. Lees verder

De partijen bij de CAO primair onderwijs zijn van oordeel dat de problemen kunnen worden opgelost binnen bestaande regelgeving. Het gaat daarbij dus niet om
nieuwe afspraken of bepalingen, maar om een (gezamenlijke) oproep om te komen tot naleving van bestaande regels. Dit is nader uitgewerkt in het artikel dat u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen