Positieve impulsen voor meer ouderbetrokkenheid

Het ministerie van OCW is enthousiast over de diverse initiatieven voor meer ouderbetrokkenheid. Dat meldt demissionair minister Marja van Bijsterveldt in antwoorden op Kamervragen van de PvdA. VOS/ABB is een van de organisaties die actief zijn om de samenwerking tussen scholen en ouders met positieve impulsen te verstevigen. Lees verder

De vragen van Tweede Kamerlid Loes Ypma concentreerden zich op ouderbetrokkenheid en passend onderwijs. De antwoorden van de minister werden toevallig gepubliceerd op de dag waarop er bij VOS/ABB twee inspirerende bijeenkomsten werden gehouden over passend onderwijs en medezeggenschap. Op deze bijeenkomsten werd een handreiking verspreid, die voor leden van VOS/ABB online beschikbaar is op het besloten gedeelte van deze website.

In de handreiking wordt uitgebreid ingegaan op de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) in relatie tot passend onderwijs. Ook staat in de handreiking welke rol de verschillende partijen spelen en hoe belangrijk het is dat scholen en besturen op een positieve manier (blijven) communiceren met ouders.

Gastcolleges
Een ander voorbeeld van een positieve bijdrage aan de versterking van ouderbetrokkenheid, zijn de gastcolleges die VOS/ABB op pabo’s aanbiedt. Deze colleges hebben tot doel de relatie tussen jonge leerkrachten en ouders te versterken. In de praktijk blijkt dat juist jonge leerkrachten moeite kunnen hebben om met ouders een relatie van onderling vertrouwen te realiseren.

Klik hier voor de antwoorden van demissionair minister Van Bijsterveldt op de Kamervragen van PvdA’er Ypma.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl of Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl