Poster over Wet beroep leraar

Het ministerie van OCW heeft een poster over de Wet beroep leraar gepubliceerd. 

De poster roept leraren en leidinggevenden op afspraken met elkaar te maken over bijvoorbeeld het gebruik van laptops, de curriculumherziening en professionele ontwikkeling.

De Wet beroep leraar geeft leraren meer zeggenschap over hun beroepspraktijk en meer ruimte voor hun eigen ontwikkeling. De wet geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer…